ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍລາວສະບາຍດີ ຫວຍລາວ ລ່າສຸດ

ປະຈໍາວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2024

ເລກ 5 ໂຕ

ເລກ 4 ໂຕ

ເລກ 3 ໂຕ

084

ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ

84

ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ

35

ກວດສອບຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
27 ພຶດສະພາ 2024 35084 084 84 35
26 ພຶດສະພາ 2024 17392 392 92 17
25 ພຶດສະພາ 2024 20337 337 37 20
24 ພຶດສະພາ 2024 52275 275 75 52
23 ພຶດສະພາ 2024 99246 246 46 99