ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍລາວສະບາຍດີ ຫວຍລາວ ລ່າສຸດ

ປະຈໍາວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024

ເລກ 5 ໂຕ

ເລກ 4 ໂຕ

ເລກ 3 ໂຕ

361

ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ

61

ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ

57

ກວດສອບຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ງວດວັນທີ່ ເລກ 5 ໂຕ ເລກ 3 ໂຕ ເລກ 2 ໂຕເທິ່ງ ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ
20 ມິຖຸນາ 2024 57361 361 61 57
19 ມິຖຸນາ 2024 33495 495 95 33
18 ມິຖຸນາ 2024 80147 147 47 80
17 ມິຖຸນາ 2024 72188 188 88 72
16 ມິຖຸນາ 2024 83211 211 11 83